Our About.

เกี่ยวกับเรา

bestinternet - best idc

Best Internet Service Solution Co.,Ltd. เดิมคือ "เบสไทยโฮส" เป็นผู้ให้บริการ Web Hosting ครบวงจร และจดรับทะเบียน Domain Name Co-location Dedicated Server ด้วยประสบการณ์ในวงการอินเตอร์เน็ตโฮสติ้งกว่า 10ปี เบสอินเทอร์เน็ตเซอร์วิสโซลูชั่น ดำเนินการในรูปแบบบริษัทเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2550 โดยมีทุนจดทะเบียนการค้า 1ล้านบาท โดยมีคุณ กุลธวัช จันดาแก้ว เป็นผู้บริการงาน


ระบบทั้งหมด ตั้งอยู่ที่ศูนย์ข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Data and Network Operating Center),the cloud csloxinfo และ ซึ่งเป็นศูนย์ที่มีการจัดการสภาพแวดล้อมที่พร้อมสรรพเพื่อให้บริการเช่า พื้นที่ โดยมีบริการอย่างครบวงจรให้เลือกตามความต้องการ .


โดยภายในศูนย์มีการควบคุมสภาพแวดล้อมและระบบโครงสร้างพื้นฐานอันทันสมัย มีการเชื่อมต่อโดยตรงกับเครือข่ายหลักอินเทอร์เนตความเร็วสูง (High Speed Internet Backbone) รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และอุปกรณ์ อีกทั้งความพร้อมของระบบสำรองเพื่อป้องกันความผิดพลาดขณะปฏิบัติงาน โดยระบบไฟฟ้าสำรองและ Generator พร้อมทำงานทันทีเมื่อไฟฟ้าตกหรือดับ โดยมีสถานที่ตั้งอยู่ที่อาคารโทรคมนาคม ของการสื่อสารแห่งประเทศไทยเป็นที่ตั้งของ ศูนย์ข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Data and Network Operating Center)


Best Internet สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าสำหรับ การใช้งานที่รองรับกับทุกสภาวะ โดยยังคงไว้ซึ่ง ความเสถียรภาพของระบบ พร้อมฟังก์ชั่นการใช้งานอย่างครบครันเทียบเท่ากับบริการที่มีราคาแพง และเรายังคงปรับปรุง Server ของเราให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเสมอ


เว็บไซต์ในเครือบริษัท Best Internet

Elsewhere

  1. GitHub
  2. Twitter
  3. Facebook